Статут

  СТАТУТ
                                  шкільного клубу підприємництва                                                КЗО «Привільнянська СЗШ»          
 «Академія  успіху»

1. Загальні положення
1.1. Шкільний  клуб підприємництва,  який має назву  
«Академія  успіху»,  є добровільним дитячим об`єднанням  учнів,  мета якого   економічне виховання, розвиток підприємливості мотивації до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи,  компетентності мобільності та життєтворчості; розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв’язання, готовності до соціальної творчості, як умови соціальної адаптації, конкурентноспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах.
Адреса клубу:  52413, Україна, Дніпропетровська  область,  Солонянський район , с.Привільне, вул.Центральна, 21.
1.2. Клуб здійснює свою діяльність на  засадах гуманізму і толерантності, поваги  до  особистості.
 1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- колективне прийняття рішень;
 1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий учень, незалежно від віку, громадянства, релігійних переконань, який визнає Положення про шкільний клуб підприємництва.
1.5. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в школі.
2. Мета і завдання  Шкільного клубу підприємництва «Академія  успіху»:
2.1Формування елементів економічного мислення, стійкого інтересу  до економічної науки.
2.2 Розвиток творчого потенціалу учнів, розвиток їх нахилів, здібностей, талантів, допомога у визначенні майбутньої професії.
2.3 Поглиблення знань учнів з шкільних курсів «Економіка», «Економічна географія», «Основи підприємницької діяльності» через проведення цікавих зустрічей з людьми економічних спеціальностей, людьми, які досягли успіхів у бізнесовій діяльності.
2.4 Формування в учнів практичних навичок та вмінь, розвивати пізнавальний інтерес, активізувати самостійну діяльність, а в подальшому уміння визначити власне  місце в економічних процесах, зорієнтуватись на ринку праці, визначитись у майбутньому працевлаштуванні, обрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.
 2.5 Завданнями клубу є:
-    проведення зустрічей із цікавими людьми та клубних зустрічей  школярів, які є членами  клубу
-    робота шкільного прес-центру;
-    проведення вікторин та конкурсів  за означеною тематикою;
-    організація роботи інтернет - блогу клубу;
-    організація  та участь у  конкурсах (конкурси малюнків, есе, статей на  економічну тематику);
-    формування почуття відповідальності учнів за долю суспільства, країни, зростання її  економічного потенціалу , благополуччя .
3. Основні напрямки діяльності
3.1. Знайомство з економікою, культурою, законодавчою базою  підприємницької діяльності основами міжнародної економіки, вивчення ділового етикету.
3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між школярами  інших шкіл України та інших держав, з дитячими і молодіжними організаціями.
3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.
3.4. Вивчення економіки рідного краю, України.
3.5. Організація цікавого і змістовного дозвілля школярів, підвищення  їх економічної  культури, формування підприємницької компетентності.
4. Форми роботи шкільного клубу підприємництва
4.1 Організація зустрічей, поїздок, екскурсій.
4.2 Проведення  декад  клубу.
4.3 організація  масових заходів: зустрічей, конференцій.
4.4. Участь у   підготовці інформаційних стендів і макетів.

5. Структура і керівництво
5.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
5.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність по організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
5.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група.
6. Членство
6.1. Членами Клубу є  учні, які дотримуються Статуту, активно працюють , практичними діями сприяють розвитку Клубу.
6.2. Колективні члени (добровільні дитячі чи молодіжні об’єднання, які працюють за місцем проживання, шкільний клас, група) мають своїх представників у Раді Клубу;
- дійсним членом стає учень, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
- почесним членом стає особа, яка має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.
6.3 Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.
7. Права і обов’язки членів Клубу
7.1. Член шкільного клубу підприємництва має право:
- брати участь у заходах, організованих Клубом;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
- вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
- вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший  період та брати участь в їх  реалізації;
- клопотати про надання  організаційної та матеріальної допомоги Клубу.
7.2. Член Клубу зобов’язаний:
- діяти відповідно до Статуту Клубу;
- підтримувати традиції Клубу.
8. Ліквідація

Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів Клубу.

2 комментария:

  1. Це Ваш юридичний документ! Тому не кваптеся! З повагою, Світлана Вікторівна

    ОтветитьУдалить
  2. Приємно, що Статут вже на своєму місці! З повагою, Світлана Вікторівна.

    ОтветитьУдалить